توزیع کننده انجیر عمده خشک

انجیر یکی از میوه های شیرین و قدیمی می باشد. از مقدار زیادی هسته تشکیل شده و معمولا خشک شده مصرف می شود. توزیع کننده های انجیر عمده خشک در سایر نقاط کشور مشغو ... ادامه مطلب

مرکز توزیع انجیر خشک استهبان

انجیر خشک منبع کلسیم می باشد که این ماده مغذی، جذب استخوان و دندان می شود و آن ها را تقویت می کند و مانع از پوکی و پوسیدگی می شود که بهترین گزینه برای زنان بارد ... ادامه مطلب