فروش ویژه انجیر خشک شیرازی

عمده فروشیانجیر خشک شیرازی خندان اعلا به خاطر فروش فوق العاده و همچنین راه اندازه جشنواره‌های ویژه در مناسبت های پیشرو توانسته است به خوبی فروش این محصول را د ... ادامه مطلب

فروش تضمینی انجیر خشک شیرازی

فروش تضمینی انجیر خشک شیرازی در وهله اول توسط باغداران تولید کننده این محصول انجام می شود که در فصل برداشت این محصول را برداشت، جمع آوری می کنند و سپس اقدام به ... ادامه مطلب

مرکز فروش انجیر خشک با کیفیت

مرکز فروش انجیر خشک با کیفیت این مواد خوردنی را به طور مستقیم در بازار به افراد خریدار ارائه می دهد. به این ترتیب می تواند نمونه های میوه خشک مورد نظر را با کیف ... ادامه مطلب