قیمت انجیر صادراتی استهبان

استهبان یکی از تولیدکنندگان بزرگ انجیر صادراتی بوده و محصول خود را به کشورهای همسایه نیز ارسال می‌کند. قیمت انجیر صادراتی استهبان‌ با توجه به المان های مختلفی‌ ... ادامه مطلب