پخش مستقیم انجیر خشک استهبان

پخش مستقیم انجیر خشک استهبان از طریق مراکز تولید قابل اجرا می باشد که این مراکز، انجیر خشک تولیدی را بلافاصله بعد از تولید، بدون دلال و واسطه وارد بازار می کند ... ادامه مطلب